top of page

Berkshire Hathaway khởi sắc nhờ thắng đậm trong hoạt động đầu tư

Berkshire Hathaway đã báo cáo thu nhập tăng vọt trong quý II năm 2023, phục hồi sau khoản lỗ đầu tư lớn một năm trước, khi thị trường đi xuống làm chao đảo ngay cả những nhà đầu tư thành công nhất như chủ tịch Berkshire, Warren Buffett.


Chủ tịch của Berkshire Hathaway, ông Warren Buffett. Ảnh: Wireimage

Tổng thu nhập hoạt động đạt 10 tỷ USD trong quý thứ hai, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động bảo lãnh phát hành bảo hiểm và lợi nhuận từ đầu tư cao hơn đã giúp tăng lợi nhuận hoạt động của Berkshire.


Công ty đã công bố thu nhập ròng là 35,9 tỷ USD sau khi lỗ 43,6 tỷ USD trong quý II năm 2022. Berkshire đã thu được 25,9 tỷ USD tiền lãi đầu tư trong quý trước, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với một năm trước đó, khi các khoản đầu tư của họ lỗ 53 tỷ USD chỉ trong quý II.


Hoạt động kinh doanh bảo lãnh phát hành bảo hiểm của Berkshire đã vượt ngưỡng tỷ đô la, với thu nhập là 1,25 tỷ đô la, tăng từ 715 triệu đô la trong quý 2 năm 2022. Thu nhập từ hoạt động đầu tư bảo hiểm đã tăng lên 2,3 tỷ đô la từ 1,9 tỷ đô la vào thời điểm này năm ngoái.


Geico thuộc sở hữu của Berkshire, một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất ở Hoa Kỳ, đang hoạt động tốt hơn so với năm ngoái, công bố khoản lãi bảo lãnh phát hành là 514 triệu USD trong quý hai năm nay. Đây là mức giảm khiêm tốn so với 703 triệu USD trong quý đầu tiên nhưng là mức tăng mạnh so với khoản lỗ 487 triệu USD trong quý hai năm ngoái.


Trong khi đó, công ty bảo hiểm đã có lợi nhuận bảo lãnh phát hành trước thuế khoảng 1,2 tỷ USD từ đầu năm đến nay, giúp nâng cao thu nhập của Berkshire. Công ty cho rằng những khoản thu nhập bảo hiểm này đến từ việc phí bảo hiểm chính sách ô tô bình quân đã cao hơn, chi phí quảng cáo giảm cũng như giảm ước tính yêu cầu bồi thường.


Tuy nhiên, các công ty đường sắt vận tải và năng lượng của Berkshire, BHE và BNSF, lại có thu nhập giảm so với cùng kỳ năm ngoái.


Berkshire đã kết thúc quý với số tiền mặt và các khoản tương đương tiền gần như cao kỷ lục – 147,4 tỷ USD, so với 130,6 tỷ USD trong quý đầu tiên và 105,4 tỷ USD trong cùng kỳ năm trước.


Tổng giá trị cổ phiếu đã mua lại của Berkshire là 1,4 tỷ USD, thấp hơn so với con số 4,4 tỷ USD trong quý đầu tiên.


Bài: Hiếu Võ – Theo CNN

Comentarios


ad1_2.jpg