Singapore

"Charter" cho thuê du thuyền - dịch vụ xa xỉ và sang trọng nhất hành tinh (Kỳ 1)

Trong thế giới của những người thật sự giàu có, tồn tại hai loại charter vượt trên tất cả: đó là jet charter & yacht charter.

Boats

Thuê du thuyền - trào lưu dần hình thành

Viking Boat Sculpture

"Charter" cho thuê du thuyền - dịch vụ xa xỉ và sang trọng nhất hành tinh (Kỳ 1)

LASTEST NEWS

Navigator Yachting TV