top of page

Tập đoàn Hoa Sen vượt kế hoạch lợi nhuận chỉ trong 6 tháng đầu năm

Tận dụng giá HRC xuống thấp, Hoa Sen không ngại vay nợ để tích trữ tồn kho với giá trị tăng thêm gần 4.300 tỷ đồng sau 6 tháng.


Theo báo cáo tài chính quý 2 (từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/3/2024) niên độ tài chính 2023 – 2024, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ghi nhận doanh thu đạt 9.248 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 1.117 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận ở mức 12,1%, giảm so với mức 12,9% của cùng kỳ.Doanh thu tài chính tăng 90% lên mức 139 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính giảm 43% về 43 tỷ đồng (trong đó lãi vay là 29 tỷ đồng, giảm 49%). Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 44% lên 913 tỷ đồng. Kết quả, HSG mang về lợi nhuận sau thuế 319 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.


Lũy kế 6 tháng đầu năm niên độ tài chính 2023 – 2024, Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 18.321 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 422 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 424 tỷ đồng.


Trong niên độ tài chính 2023-2024 (từ 1/10/2023 đến 30/9/2024), Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản. Kịch bản 1 là doanh thu 34.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, tăng gấp hơn 12 lần. Kịch bản 2 là doanh thu 36.000 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng, tăng gấp 16 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.


Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm niên độ tài chính 2023 – 2024, Hoa Sen đã vượt kế hoạch lợi nhuận trong kịch bản 1 và hoàn thành 84% lợi nhuận kịch bản 2. Trong 6 tháng đầu năm niên độ 2023 – 2024, Hoa Sen ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm hơn 3.412 tỷ đồng, so với cùng kỳ dương 785tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư cũng âm gần 44 tỷ đồng, còn dòng tiền tài chính ghi nhận dương 3.228 tỷ đồng, chủ yếu do tăng vay nợ.


Từ năm 2016 tới nay, chưa năm nào Hoa Sen ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 3.412 tỷ đồng như trong 6 tháng đầu năm niên độ 2023 – 2024. Nguyên nhân là do công ty tăng tích trữ hàng tồn kho.


Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Hoa Sen tăng 27% so với đầu năm, lên 21.976 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục lớn nhất, chiếm 54% tổng tài sản là 11.919 tỷ đồng – tăng mạnh 56% so với đầu niên độ (tương ứng tăng thêm 4.290 tỷ đồng).


Việc tăng tích trữ tồn kho cũng khiến Hoa Sen phải tăng trích lập dự phòng giảm giá tồn kho thêm 107 tỷ đồng, lên mức 225 tỷ đồng. Trên bảng cân đối kế toán, tổng nợ vay của công ty ở mức 6.164 tỷ đồng, tăng 110% so với đầu năm. Toàn bộ là vay ngắn hạn tại các ngân hàng.


Bài: Navigator Media

Comments


ad1_2.jpg
IMG_7057.GIF
Navigator Business and Finance 2 1x4.jpg
bottom of page