top of page

Sự sảng khoái trong loạt tranh vẽ giữa thời Covid của họa sĩ Lê Minh Đức


Đây là một phần nhỏ những tranh mà Lê Minh Đức đã vẽ giữa thời Covid-19. Với nhiều người, điều này là không quan trọng, thậm chí vớ vẩn, nhưng nếu được cùng Lê Minh Đức ăn nhậu, làm bếp, dọn dẹp nhà cửa và xem vẽ tranh, sẽ thấy một tinh thần khá thống nhất: sự sảng khoái.


Sự sảng khoái giúp Đức vẽ luôn thoải mái, từ việc sử dụng vật liệu đến việc vào ra các chất liệu, ngôn ngữ, phong cách. Sự sảng khoái giúp Đức có thể tách bạch 2 dòng tranh một cách dễ dàng, không vướng bận gì.Một, tạm gọi là dòng tranh có thiên hướng trang trí, vẽ tươi xinh, ngọt ngào, hút mắt, dễ treo. Dòng này giúp Đức có được nhà cửa đất đai từ khá sớm, trang trải gia đình, phụ vợ lo cho con.


Hai, tạm gọi là dòng tranh vẽ cho mình, nơi Đức thỏa chí tang bồng, muốn vẽ gì thì vẽ.

Với phong cảnh, Đức chuyển từ hậu ấn tượng ở dòng tranh trang trí sang trừu tượng biểu hiện để dễ tung tẩy hơn, dễ bung phá hơn.


Với chân dung, Đức chuyển từ hiện thực - khi vẽ theo yêu cầu - sang biểu hiện khi vẽ với các người mẫu hình dung, hoặc không ràng buộc về chất liệu. Cũng lấy làm vui, dòng tranh này ngày càng được nhiều người sưu tập, gần đây trở thành dòng chính trong đời sống và sáng tác của Đức.


Ngồi cho Đức vẽ chân dung, mà đừng đặt ra yêu cầu gì, một tiếng đồng hồ Đức có thể ký họa 5-7 bức, vẽ hoàn thành 2-3 bức khổ 120cm x 90cm là bình thường.Để làm được điều này, hẳn nhiên do Đức thủ đắc được một kỹ năng tuyệt vời, cộng với sự sảng khoái cao độ. Vẽ đẹp hoặc không với Đức chưa quan trọng, mà vẽ thì phải sướng, phải vui, nên vẽ không đạt là vứt bỏ, vẽ lại.


Loạt tranh thời Covid này Đức vẽ sơn dầu trên giấy, khổ tranh 80cm x 60cm, một số bức 100cm x 100cm.


Ở trong loạt này, Đức vẽ những chân dung bị cách ly khỏi bối cảnh, cũng như vẽ những bối cảnh bị cách ly khỏi chân dung. Đơn độc, trống vắng, nhưng không rầu rĩ, bi lụy. Xem cách Đức pha màu, cách bắt đầu và kết thúc một bức tranh, thật sảng khoái, tự do.


Bài: Lý Đợi - Art ColumnistKommentare


ad1_2.jpg
IMG_7057.GIF
Navigator Business and Finance 2 1x4.jpg
bottom of page