top of page

Đà Nẵng chính thức phê duyệt dự án Bến Du Thuyền Quốc Tế

Đây là một trong số 57 dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào TP. Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2025 vừa được Chủ tịch UBND TP này ký phê duyệt.

Ngày 26-2, UBND thành phố ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2020-2025. Theo đó, danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2020-2025 có 57 dự án ở 9 lĩnh vực.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh giao Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương liên quan trên cơ sở Danh mục của Quyết định này xây dựng tài liệu, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư của thành phố; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; tham mưu UBND thành phố điều chỉnh Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

Quyết định 641/QĐ-UBND thay thế cho Quyết định số 5589/QĐ-UBND ngày 9-12-2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng năm 2020-2025.

TÊN DỰ ÁN: BẾN DU THUYỀN QUỐC TẾ

1. Địa điểm thực hiện: Khu vực từ đường Bạch Đằng đến đường Như Nguyêt, quận Hải Châu

2. Thông số kỹ thuật: * Khu vực đường Bạch Đằng:

  • UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 9208/QD-UBND ngày 27/12/2015;

  • Tổng diện tích phần đất 20.982 , chưa có quy hoạch phần mặt nước;

  • Nước sâu 8.6m;

  • Hiện trạng khu vực là nền Cảng Sông Thu cũ, đang làm bãi đỗ xe và nơi neo đậu của tàu thuyền du lịch.

* Khu vực đường Như Nguyệt:

  • UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 15/03/2014;

  • Diện tích quy hoạch 21.000 , trong đó diện tích đất xây dựng bến du thuyền 10.000 (tầng cao công trình: 02 tầng + lửng), diện tích cầu tàu neo đậu và mặt nước 11.000 ;

  • Nước sâu khoảng 6.7m;

  • Hiện có 02 cầu tàu đang hoạt động.


3. Tổng vốn đầu tư (dự kiến): Nhà Đầu Tư đề xuất 4. Phân kỳ đầu tư: 2020 - 2025 5. Hình thức đầu tư: 100% vốn Nhà Đầu Tư

(Theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 về việc điều chỉnh danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2020-2025)

Bài: DREAM YACHT CORPORATION

Comments


ad1_2.jpg
IMG_7057.GIF
Navigator Business and Finance 2 1x4.jpg
bottom of page